نویسنده = حسین رضائیان بیلُندی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مولفه های الگوی ارتباطی زوجین با خویشاوندان بر اساس منابع اسلامی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1401، صفحه 99-112

مهدی دریس؛ ابوالقاسم بشیری؛ حسین رضائیان بیلُندی


2. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی


3. نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-118

فرشته صفاری‌زاده؛ حسین رضائیان بیلُندی


4. مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 37-58

سیدعباس ساطوریان؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ علی صادقی سرشت؛ انسیه رضایی گل‌آبادی


5. نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 85-97

حسین رضائیان بیلُندی؛ سیدعباس ساطوریان؛ عباس‌علی هراتیان؛ سیدمهدی حسینی مطلق


6. نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 71-84

ابراهیم سالاروند؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ ابوالحسن حقانی