نویسنده = محمدرضا سالاری‌فر
تعداد مقالات: 6
1. نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 71-88

محمدرضا سالاری‌فر؛ ریحانه فتاحی


2. تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-53

محمدرضا سالاری‌فر؛ حمید رفیعی‌هنر؛ حمیدرضا گل وردی یزدی


3. اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-77

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


4. مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-42

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


5. راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-81

محمد حسین مولوی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ محمد فرهوش؛ مریم رحمانی


6. اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 7-24

محمد سلیمی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ مهدی جعفری