نویسنده = محمد زارعی توپخانه
تعداد مقالات: 7
1. طراحی و ساخت مقیاس زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی (مقیاس اولیه)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 37-63

محمد زارعی توپخانه؛ راضیه جعفری؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ حدیث چراغیان


2. بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-82

محمد زارعی توپخانه؛ حدیث چراغیان؛ سیده‌خدیجه مرادیانی؛ علی زهیری هاشم‌آبادی


3. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


4. رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر

دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 95-109

حدیث چراغیان؛ مریم زینیوند؛ ناصر حیدری؛ محمد زارعی توپخانه


5. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


6. رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 107-120

حدیث چراغیان؛ محمدحسین خانی؛ محمد زارعی توپخانه؛ سیده‌خدیجه مرادیان گیزه‌رود