نویسنده = هادی ارشاد حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


2. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی