کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری مذهبی درونی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-158

محمدهادی باقی؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان