عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی
   
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی در بسیاری از مناطق ایران اسلامی افزایش یافته است و یکی از مهم‌ترین مسائل بسیاری از خانواده‌ها، نحوة مواجهه با مشکلات مالی است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. بدین‌منظور، کلیدواژه‌های معیشت، رزق و فقر در قرآن و کتب حدیثی کافی، بحارالانوار و وسائل‌الشیعه و مقالات مرتبط با کلیدواژه‌های روزی، مشکلات اقتصادی، مالی،‌ اسلامی در پایگاه داده‌های گوگل اسکالر، نورمگز و SID جست‌وجو شد و شاخصه‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی ‌جمع‌آوری و دسته‌بندی شد. جست‌وجو و جمع‌آوری شاخصه‌ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. یافته‌های پژوهش‌ نشان داد، شاخص‌های مدل مواجهه با مشکلات مالی در سبک زندگی اسلامی شامل بهره‌مندی از عوامل افزایش رزق، اجتناب از عوامل کاهش رزق، به‌کارگیری رویکرد مسئله‌مدار معنوی و به‌کارگیری رویکرد هیجان‌مدار معنوی می‌باشد. دستاوردهای این پژوهش بستر مناسبی برای تدوین پرسش‌نامه جهت ارزیابی سبک‌های مواجهه با مشکلات اقتصادی با رویکرد اسلامی را فراهم کرده است. همچنین، تدوین و ارائة بسته‌های آموزش در جهت تعمیق مواجهه با مشکلات اقتصادی بر اساس سبک زندگی اسلامی را تسهیل کرده است.
   
کلیدواژه:
سبک زندگی اسلامی، مشکلات مالی، رزق، فقر، معیشت.
   
نویسندگان:
محمد فرهوش / دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی / دانشگاه سمنان
حسین رادمرد / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی / موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
محمد حسین مهوری / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حوزه / مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه قم
سکینه قربانی / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی / دانشگاه کاشان
   
فایل مقاله: 3.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 102