دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1400

یعقوب زارع؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ طیبه صفایی


2. بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

مصطفی عرب پور؛ محمد دولتخواه؛ حمید رفیعی‌هنر


3. جرم و اختلالات شخصیت: از منظر فقه، حقوق و روان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

مصطفی عرب پور؛ علی بیات


4. تبیین کارکردهای روانشناختی اخلاص بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

محمد حسین رحیمی


5. علل همجنس‏گرایی (مطالعه موردی) و راه‏های پیشگیری از آن بر اساس دیدگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

حسین امینی


6. واکاوی عوامل جامعه شناختی مؤثر در شکل گیری هویت دینی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ زهرا علیدادی


7. طراحی بسته آموزشی ذکر به‌منظور کاهش نشانه‌های افسردگی بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

احمد انتصاری


8. پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان براساس عزت نفس و خود پنداره آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

فاطمه داوری شلمزاری


9. بررسی رابطه بین دینداری، آخرت نگری و مسئولیت پذیری با سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

علی اصغر جلیلی کیا؛ محبوبه ثابت ایمانی


10. مقایسه سطح شادکامی والدین داری یک و چند فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

علی بیات


11. رابطه ی دینداری، نگرش و جهت گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران ( مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

احمد فرشادفر


12. تحلیل روانشناختی- اسلامیِ ‌«‌تنهایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

جواد خبازیان؛ محمد کاویانی