بررسی مولفه های الگوی ارتباطی زوجین با خویشاوندان بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد قم

2 استادیار روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه یک الگوی مناسب جهت ارتباط زوجین با خویشاوندان با روش «کیفی تحلیل محتوا» انجام گرفت. این تحقیق در چند مرحله انجام گرفت: در مرحله توصیفی به کاوش واژگان و مفاهیم مرتبط با تعامل و ارتباط با خویشاوندان در منابع اسلامی پرداخته شد. در مرحله دوم آیات و روایات به‌دست‌آمده که بالغ بر 300 آیه و روایت بود، مورد بررسی دوباره واقع شد و موارد تکراری از آن حذف گردید. در مرحله سوم آیات و روایات طبقه‌بندی شده و با روش تحلیل محتوای متون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله چهارم 7 مؤلفهٔ زیارت خویشاوندان، تکریم خویشاوندان، انفاق به خویشاوندان، عدم آزار و اذیت خویشاوندان، حمایت اجتماعی از خویشاوندان، ارشاد خویشاوندان و پرداخت حقوق خویشاوندان، به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده الگو به دست آمد. در مرحله پایانی روایی محتوایی مؤلفه‌ها با روش cvi-cvr با کمک 10 نفر از کارشناسان روان‌شناسی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مدل ارتباطی زوجین با خویشاوندان بر اساس منابع اسلامی به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Components of the Model of Couple’s Interaction with Relatives Based on the Islamic Sources

نویسندگان [English]

  • mahdi deris 1
  • Abolqasem Bashiri 2
  • Hossein Rezaeian Bilondi 3
1 Institute of Ethics and Education
2 Assistant Professor of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of providing a suitable model for the relationship between couples and relatives with the "qualitative content analysis" method. Two relative coefficients of content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were used to check content and validity quantitatively. This research was done in two stages: First stage: First, the concepts related to interaction and communication with relatives were explored in Islamic sources, then the components and concepts related to interaction with relatives were extracted. The second stage: the content validity of the components was evaluated by the cvi-cvr method by experts (ten people) in such a way that according to the Likert scale, the similarity of these concepts to the interaction pattern of couples with relatives was scored. The above studies showed that in order to draw a suitable behavior pattern for couples to communicate with relatives, there are seven components: seeing and re-seeing (commuting), honoring and respecting relatives, giving to relatives (economic function), refraining from harassment and Harassment of relatives, social support of relatives, guidance and guidance relationship with relatives and fulfillment of kinship rights are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: model
  • interaction
  • couples
  • relatives