رابطه‌ دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران (مطالعه مروری)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ارشد روان‌شناسی اسلامی گرایش مثبت‌گرا دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

در عصر حاضر با افزایش جنبش‌های روان‌شناسی مثبت تلاش‌های فراوانی جهت شناسایی عوامل و راهکارهای افزایش شادکامی و سلامت روان صورت پذیرفته است. یکی از این موارد بررسی تأثیر دین و مذهب بر شادکامی است. پژوهش‌ها در این حوزه از روش‌ها و حتی نتایج متفاوتی برخوردار بوده‌اند. پژوهش حاضر در صدد بیان نتایج و جمع‌بندی دسته‌ای از پژوهش‌های صورت گرفته در ایران پیرامون تأثیر دین‌داری و جهت‌گیری مذهبی بر شادکامی است. در این مقاله ابتدا با استفاده از کلید واژه‌های مناسب و جستجو در مرورگر گوگل و سایت‌های magiran و  iranmedexتعداد قابل توجهی پژوهش یافت شد که با مطالعه حدود 20 مورد از آنها، نهایتاً 10 مقاله که در آنها از پرسشنامه‌ها و روش‌های آماری مشابه استفاده شده بود، انتخاب شده و داده‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و رابطه معناداری بین دین‌داری، نگرش و جهت‌گیری مذهبی و شادکامی وجود دارد و با افزایش سطح دین‌داری، نگرش مذهبی و جهت‌گیری مذهبی درونی، شادکامی فرد افزایش می‌یابد. در نتیجه یکی از راه حل‌ها جهت افزایش شادکامی برنامه‌ریزی و تدوین بسته‌های آموزشی و فرهنگی جهت تقویت دین‌داری، نگرش مذهبی و جهت‌گیری مذهبی درونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religiosity, religious approach and orientation with happiness in Iranian society (Review study)

نویسنده [English]

  • Ahmad Farshadfar
M.A. Student of Positive Psychology, Quran and Hadith University, Qom, Iran
چکیده [English]

In the present era, with the increase of positive psychological movements, many requests have been accepted to identify the factors and strategies to increase happiness and mental health. One of these is the study of the effect of religion on happiness.
Research in this field has had different methods and even results. The present study seeks to express the results and summarize a series of studies conducted in Iran on the impact of religiosity and religious orientation on happiness. In this article, first, using appropriate keywords and searching in Google browser and magiran and iranmedex sites, a significant number of researches were found, and after studying about 20 of them, finally 10 articles using similar questionnaires and statistical methods were chosen and their data was analyzed.* The findings showed that there is a positive correlation and a significant relationship between religiosity, religious attitude and orientation and happiness, and with increasing the level of religiosity, religious attitude and internal religious orientation, happiness increases.
As a result, one of the solutions to increase happiness is planning and compiling educational and cultural packages to strengthen religiosity, religious attitude and internal religious orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attitude
  • happiness
  • religiosity
  • religious orientation