آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی و به روش تحلیل مفهومی‌ـ‌محتوایی ساماندهی و اطلاعات ذیل به دست آمده است: در بررسی گریه، روشن شد که گریه، نوعی واکنش به احساسات درونی ناشی از احساسات درد، غم یا شادی است. در بررسی آثار گریه روشن شد که گریه‌از جهت بدنی دارای آثار دفع سموم بدن، ضد عفونی کننده، جلوگیری از زخم معده، کاهش چربی، قند و فشار خون است و همچنین گریه‌ از جهت روانی فردی دارای آثار کاهش اضطراب و استرس، آرامش روحی و روانی، تقویت انگیزه، زنده شدن قلب و نورانیت دل و از بین برنده عقده و غم است و از جهت روانی اجتماعی دارای اثرات تحریک جامعه، حفظ مکتب و موجب ارتباط درونی و ابراز همدردی و جلب رحمت عمومی خدا به همه مردم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological effects of crying in Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Ismail Rabi-Zade 1
  • Najibollah Noori 2
1 M.A. in positive psychology ,Institue of ethies and education, Qom, Iran
2 Assistant Psychology, Al-Mustafa International Universty, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explain the psychological effects of crying in Islamic sources and has been obtained by the conceptual analysis of content organization and the following information: In the study of crying, it became clear that crying is a reaction to the inner feelings caused by feelings of pain, sadness or joy. Examining the effects of crying, it became clear that crying from the physical side has the effects of detoxifying the body, disinfecting, preventing stomach ulcers, reducing fat, sugar and blood pressure and Crying also has psychological effects on reducing anxiety and stress, peace of mind, strengthening motivation, revitalizing the heart and luminosity of the heart and eliminates complexity and grief, and psychologically has the effects of stimulating society, maintaining school and causing communication. It is the inner expression of God's general sympathy and mercy to all people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crying
  • Physical effects Crying
  • Individual psychological effects
  • Social psychological effects