تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، موسسه عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل روان‌شناختی مهمانی بر اساس منابع اسلامی است. با توجه به اجتماعی بودن انسان، ارائه الگوهای کامل در این عرصه برای رسیدن به نقطه مطلوب ضروری است. بهترین الگو معصومین(علیهم السلام) هستند. بدین منظور مطالب مرتبط با مهمانی در منابع روایی جمع‌آوری و سپس با روش تفسیر محتوای متون دینی، تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد وظایف میزبان شامل نیت الهی داشتن، در اختیار نهادن آنچه مهمان نیاز دارد، استقبال گرم از مهمان، عدم فخرفروشی در پذیرایی، پرهیز از تکلف و سختی، مراقبت از مهمان در خطرات و بدرقه مهمان است و وظایف مهمان شامل قبول دعوت مهمانی، پرهیز از مهمانی ناخوانده، با آراستگی رفتن، اطاعت از میزبان، دعا کردن و استفاده از کلمات زیبا در حق میزبان است. این سنت علاوه بر تجلیات و صورت‌های نمادین که بیان‌گر سبک زندگی اسلامی است، دارای آثار و کارکردهایی است که مجموع حیات اجتماعی مسلمین را تحت تأثیر قرار داده و سهم به سزایی در پیشرفت تمدن سازی اسلامی به عهده می‌گیرد این آثار که درواقع یافته‌های نوی این پژوهش می‌باشند عبارت‌اند از: آثار دینی از جمله ریزش گناهان، صحت و سلامت و فرصت آموزش را در پی خواهد داشت و آثار روان‌شناختی پیوند جویی، مهارت ابراز وجود، همجواری، ابراز عواطف، همدلی و شایستگی و صمیمیت را به همراه دارد. توصیه می‌شود بر اساس یافته‌های این پژوهش، پرسش‌نامه مهمانی با رویکرد اسلامی تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological analysis of the party based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Mohammad kavyani 1
  • Ahmad Alimarzaei 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Seminary and University Research Institute, Qom, Iran
2 M.Sc. Student of Psychology, Higher Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is psychological analysis of the party based on Islamic sources. Due to the social nature of human beings, it is necessary to provide complete models in this field to reach the desired point. The best role models are the infallibles (peace be upon them). For this purpose, party-related materials were collected in narrative sources and then analyzed by the method of interpreting the content of religious texts. The research findings showed that the duties of the host include having the divine intention, providing what the guest needs, warm welcome of the guest, not being proud in the reception, avoiding obligations and hardships, caring for the guest in dangers and chasing the guest, and the duties of the guest include Accepting the invitation to the party, avoiding the uninvited party, going neatly, obeying the host, praying and using beautiful words are the right of the host. In addition to the symbolic manifestations and forms that express the Islamic way of life, this tradition has effects and functions that affect the total social life of Muslims and play an important role in the development of Islamic civilization. New features of this study include: Religious effects such as remission of sins, health and opportunity for education, and psychological effects of bonding, assertiveness, neighborliness, expression of emotions, empathy, competence and intimacy. has it. It is recommended that based on the findings of this study, a party questionnaire with an Islamic approach be developed

کلیدواژه‌ها [English]

  • party
  • hosting
  • Islamic Resources
  • host duties
  • guest duties
  • psychological analysis