اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دانشجو دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق، دانشگاه معرفت، قم، ایران

3 دانشجو کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

مادر یکی از تأثیرگذارترین افراد بر زندگی و شخصیت کودک به شمار می‌رود. اشتغال مادران می‌تواند پیامدها و تأثیرات متفاوتی بر سلامت روانی کودکان آنها داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی پیامدهای اشتغال مادران بر فرزندپروری تا سه سالگی کودک بر اساس نظرات و پژوهش‌های متخصصان علوم تربیتی است. با توجّه به هدف، نوع پژوهش مطالعه مروری و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش مقالات و پژوهش‌های ده سال گذشته با کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع، در پایگاه داده‌های نورمگز، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی بود. ابتدا مقالات و پژوهش‌ها جمع‌آوری و سپس مطالب آنها دسته‌بندی و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اشتغال مادران تأثیرات نامطلوبی بر رشد روانی اجتماعی فرزند، شکل‌گیری دلبستگی کودک، نگرانی، خواب، رشد عاطفی، اعتماد به نفس و الگوپذیری کودک دارد و کودک در سال‌های اولیه کودکی آسیب می‌بیند. علاوه بر این آسیب‌پذیری کودک در سال‌های بعد و سنین نوجوانی را افزایش می‌دهد. پس می توان نتیجه گرفت که اشتغال مادران گرچه فوایدی به‌دنبال دارد؛ اما تأثیرات نامطلوبی در فرآیند رشد فرزندان، به‌ویژه رشد عاطفی آنها، بر جای می‌گذارد و میزان آسیب‌پذیری کودکان را در سال‌های اولیه کودکی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mothers’ employment and its impact on parenting up to three years old

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Farhoush 1
  • Hamidreza habibollahi 2
  • Zeinab assar 3
1 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International Society, Qom, Iran
2 PhD student of Ethics, maaref University, Qom, Iran
3 Undergraduate student in Psychology, Quran and Hadith University, Qom, Iran
چکیده [English]

The mother is one of the most influential people in the life and personality of the child. Mothers’ employment can have different consequences and effects on their children’s mental health. The purpose of this study is to identify the consequences of mothers’ employment on parenting up to the age of three based on the opinions and research of educational scientists. According to the purpose, the type of research is a review study and the research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research The articles and researches of the last ten years with related keywords were in the Normags database, the database of the Jihad University Scientific Information Center and the comprehensive humanities portal. First, articles and researches were collected and then their contents were categorized and analyzed. Findings showed that mothers’ employment has adverse effects on the child’s psychosocial development, the formation of attachment, anxiety, sleep, emotional development, self-confidence and role modeling, and the child is harmed in the early years of childhood. In addition, it increases the child’s vulnerability in later years and adolescence. Therefore, it can be concluded that mothers’ employment, although it has benefits; However, it has adverse effects on the developmental process of children, especially their emotional development, and increases the vulnerability of children in the early years of childhood

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mothers ‘employment
  • children’ s upbringing
  • parenting
  • the first three years of life