راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا، مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

در یک جامعه اسلامی، مطلوب است که «آخرت گرایی»، یک هنجار اجتماعی باشد. لازمه هنجار اجتماعی بودن این است که عمل کردن به آن، هنجار باشد؛ هر کس با آن مخالفت کند، از طرف جامعه طرد شود. هدف این پژوهش، تدوین راهکارها برای نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی با توجه به آموزه‌های اسلامی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. گردآوری داده‌های این پژوهش، از طریق مطالعه منابع مورد نظر و تحلیل آنها، به‌صورت مفهومی و نظری انجام شده است؛ یافته‌های پژوهش نشان داد راهکارهایی همچون «آگاهی‌بخشی»، «هنجارسازی اجتماعی» و «به‌کارگیری ضمانت‌های اجرایی بیرونی (قوانین)» «سبک‌های مختلف یادگیری»، «روش‌های تغییر نگرش»، «یادگیری مشاهده‌ای و ارائه الگو»، «ایجاد ناهماهنگی شناختی در باب دنیاگرایی» برای نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی وجود دارد. توصیه می‌شود کارشناسان تربیتی و نهادهای فرهنگی این راهکارها را در جهت نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for institutionalizing heresy in Islamic society

نویسندگان [English]

  • Mohammad kavyani 1
  • Ghasem Mahdavi Asl 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Seminary and University Research Institute, Qom, Iran
2 Master of Positive Psychology, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

In an Islamic society, it is desirable that “heresy” be a social norm, the requirement of being a social norm is that acting on it be the norm; Anyone who opposes it will be rejected by society. The purpose of this study is to develop strategies for institutionalizing heresy according to Islamic, psychological and sociological teachings. The data collection of this research has been done conceptually and theoretically by studying the sources and analyzing them; Findings showed that strategies such as “awareness”, “social normalization” and “application of external executive guarantees (rules)”, “different learning styles”, “methods of changing attitudes”, “observational learning and pattern presentation”, “creating cognitive inconsistency” On secularism ” to institutionalize heresy. It is recommended that educational experts and cultural institutions use these strategies to institutionalize heresy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heresy
  • Institutionalization
  • Learning
  • Attitude
  • Society
  • Islamic Psychology