مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران

2 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

4 استادیار روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ساختار مؤلفه‌ای و مؤلفه‌های فرایندی هویت دینی از منابع اسلامی است. برای کشف مؤلفه‌ها از روش تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی در یک طرح دو مرحله‌ای استفاده شد. روایی محتوایی مؤلفه‌ها، توسط کارشناسان علوم حوزوی که در روان‌شناسی یا علوم تربیتی تخصص داشتند، تأیید شد. یافته‌ها نشان داد که پنج مؤلفه جست‌وجوگری، یکپارچه‌سازی، تعهد، هشیاری و خودپایی را می‌توان مؤلفه‌های فرایندی هویت دینی معرفی کرد. همچنین بر پایه یافته‌های این پژوهش هفت مؤلفه باورها، ارزش‌ها، اهداف، گرایش‌ها، صفات، توانمندی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها مؤلفه‌های ساختاری هویت دینی به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process and Structural Components of religious Identity Based on Islamic Sources

نویسندگان [English]

  • Najibollah Noori 1
  • Ali Askari 2
  • Rahim Narooei Nosrati 3
  • Muhammad Sadeq Shuja’ie 4
1 Assistant Psychology, Al-Mustafa International Universty, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Educational Psychology, KHU, Tehran, Iran
3 associate professor, the Department of Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
4 Assistant Professor of Psychology, Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at identifying the componential structure and process components of religious identity in Islamic sources. To discover the components, the methods of content analysis and linguistic semantic were used in a two-stage process. The content validity of the components was confirmed by some experts in seminary sciences who were specialized in psychology or educational sciences. The findings showed that five components (inquiry, integration, commitment, vigilance, and self-care) can be introduced as the process components for religious identity. Besides, based on the findings of the research, seven components including beliefs, values, goals, orientations, characteristics, abilities, and vulnerabilities are considered as structural components of religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Component Structure
  • Religious Identity
  • Process Component
  • Structural Component
  • Islamic sources