نویسنده = اسماعیل فدوی صومعه سرائی
تعداد مقالات: 1
1. ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-101

اسماعیل فدوی صومعه سرائی؛ محمدرضا احمدی؛ جعفر هوشیاری