‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم، قم، ایران

2 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 استادیار روان‌شناسی، استاد همکار مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران

چکیده

برخی ساحت‌های زندگانی بشر با پیشرفت دانش بشری آسان‌تر شد، این شاکله روحانی و جسمانی انسان بود که او را به سوی زندگی اجتماعی کشاند، و آنها برای بهره‌مندی از اطلاعات علمی و تجربیات رفتاری نیازمند ارتباط میان فردی گفتاری و شنیداری هستند. هدف این پژوهش تدوین مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه های دینی است. روش پژوهش حاضر توصیفی ـتحلیلی است و با شناسایی مبانی وحیانی با استناد به آیه‌های قرآن و روایات معصومین؟عهم؟ به گفت‌وگوکنندگان این توانایی مهارتی را می‌دهد تا با استفاده از راهنمایی‌های تخصصی پیامبر اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟، ارتباط میان فردی گفتاری و شنیداری مفید و تأثیرگذاری را با یکدیگر تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Speech and listening skills from the perspective of religious teachings

نویسندگان [English]

  • Ismail Fadavi Soomeh Sarai 1
  • Mohammadreza Ahmadi 2
  • Jafar Houshyari 3
1 Graduate of three seminaries in Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Ph.D. in the Qur’an and Psychology, a fellow professor, the Department of Psychology, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

Some areas of human life became easier with the advancement of human knowledge, it was the spiritual and physical structure of man that led him to social life, and they need interpersonal communication to benefit from scientific information and behavioral experiences. The purpose of this study is to develop speech and listening skills from the perspective of religious teachings. The method of the present study is descriptive-analytical. By identifying the principles of revelation by quoting verses from the Qur'an and the narrations of the Infallibles, it gives the interlocutors the ability to use the specialized guidance of the Holy Prophet PBUH and the Infallible Imams, to experience useful and effective interpersonal communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech skills
  • listening skills
  • Quran
  • narratio