نویسنده = عباس خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی