کلیدواژه‌ها = مکانیسم‌های دفاعی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-106

حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی؛ حسین کفیل