کلیدواژه‌ها = قدردانی معیارمرجع
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 71-84

ابراهیم سالاروند؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ ابوالحسن حقانی