نویسنده = رضا رمضانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 73-92

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ زهرا علیدادی


2. واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-116

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ مریم محمد میرزایی