نویسنده = سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-252

مهدی شاکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی


2. بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 27-54

محمود نوذری؛ مجتبی حیدری؛ علی عسکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی