نویسنده = علی عسکری
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 7-26

نجیب‌الله نوری؛ علی عسکری؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدصادق شجاعی


2. بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 27-54

محمود نوذری؛ مجتبی حیدری؛ علی عسکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی