کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 2
1. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی


2. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی