نویسنده = محمد کاویانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-70

محمد کاویانی؛ احمد علی‌مرزایی


2. راهکار‌های نهادینه‌سازی آخرت‌گرایی در جامعه اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-139

محمد کاویانی؛ قاسم مهدوی اصل


3. تحلیل روان‌شناختی «مترفین» و «عالمان فاسد» به عنوان دو گروه مرجع در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-130

علی مخدومی؛ محمد کاویانی