نویسنده = حدیث چراغیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-82

محمد زارعی توپخانه؛ حدیث چراغیان؛ سیده‌خدیجه مرادیانی؛ علی زهیری هاشم‌آبادی


2. رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-109

حدیث چراغیان؛ مریم زینیوند؛ ناصر حیدری؛ محمد زارعی توپخانه


3. رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 107-120

حدیث چراغیان؛ محمدحسین خانی؛ محمد زارعی توپخانه؛ سیده‌خدیجه مرادیان گیزه‌رود