کلیدواژه‌ها = فطرت
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


2. موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-44

صدیقه اجتهادی؛ جعفر هوشیاری؛ علی‌اکبر شورورزی