کلیدواژه‌ها = طلاب
تعداد مقالات: 3
1. رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-106

حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی؛ حسین کفیل


2. بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-203

محمدحسن حسینی بیدختی؛ هادی حسین‌خانی؛ محمدرضا بنیانی


3. مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-252

مهدی شاکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی