نویسنده = جعفر هوشیاری
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی انسجام خانوادگی براساس تمایز یافتگی و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

نجمه فقیهی؛ جعفر هوشیاری


2. ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-101

اسماعیل فدوی صومعه سرائی؛ محمدرضا احمدی؛ جعفر هوشیاری


3. موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-44

صدیقه اجتهادی؛ جعفر هوشیاری؛ علی‌اکبر شورورزی


4. بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-138

جعفر هوشیاری؛ سیدمحمود طیب‌حسینی