نویسنده = جعفر هوشیاری
تعداد مقالات: 3
1. ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-101

اسماعیل فدوی صومعه سرائی؛ محمدرضا احمدی؛ جعفر هوشیاری


2. موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-44

صدیقه اجتهادی؛ جعفر هوشیاری؛ علی‌اکبر شورورزی


3. بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-138

جعفر هوشیاری؛ سیدمحمود طیب‌حسینی