نویسنده = محمدرضا بنیانی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-100

هادی طیبی‌پور؛ رضا مهکام؛ محمدرضا بنیانی


2. رابطه خوش‌بینی اسلامی و آخرت‌نگری با رضایت زناشویی اسلامی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-84

مهدی نورپناه؛ جعفر جدیری؛ محمدرضا بنیانی


3. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


4. بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-203

محمدحسن حسینی بیدختی؛ هادی حسین‌خانی؛ محمدرضا بنیانی