کلیدواژه‌ها = خداآگاهی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


2. از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 60-80

عبدالله رحیمی؛ رحیم میردریکوندی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


3. از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 5-41

مسعود نورعلیزاده میانجی