کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-121

محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ علی صادقی سرشت؛ حسن شکری


2. نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-118

فرشته صفاری‌زاده؛ حسین رضائیان بیلُندی