نویسنده = حسین رادمرد
تعداد مقالات: 5
1. پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 93-114

محمد مهدی صفورائی پاریزی؛ حسین رادمرد


2. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


3. راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-136

حسین رادمرد؛ محمدصادق شجاعی


4. شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-64

محمد فرهوش؛ حسین رادمرد؛ محمدحسین ماهوری؛ سکینه قربانی


5. نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده

دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 63-78

حسین رادمرد؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر