نویسنده = حسین رادمرد
تعداد مقالات: 4
1. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


2. راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-136

حسین رادمرد؛ محمدصادق شجاعی


3. شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-64

محمد فرهوش؛ حسین رادمرد؛ محمدحسین ماهوری؛ سکینه قربانی


4. نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 63-78

حسین رادمرد؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر