نویسنده = مجتبی فرهوش
تعداد مقالات: 4
1. سازه کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد نظریه زمینه‌‌ای: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 49-71

محمد فرهوش؛ مجتبی فرهوش؛ مجتبی حافظی؛ امیر اکبیا


2. اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-117

مجتبی فرهوش؛ حمیدرضا حبیب‌اللهی؛ زینب عصار


4. راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-95

مجتبی فرهوش؛ مرتضی کاشانی‌نژاد ابیانه؛ سیدمحمدحسن میرمحمدیان