نویسنده = مجتبی فرهوش
تعداد مقالات: 3
1. اشتغال مادران و تأثیر آن بر فرزند‌پروری تا سه سالگی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-117

مجتبی فرهوش؛ حمیدرضا حبیب‌اللهی؛ زینب عصار


3. راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-95

مجتبی فرهوش؛ مرتضی کاشانی‌نژاد ابیانه؛ سیدمحمدحسن میرمحمدیان