نویسنده = جعفر جدیری
تعداد مقالات: 4
1. رابطه خوش‌بینی اسلامی و آخرت‌نگری با رضایت زناشویی اسلامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-84

مهدی نورپناه؛ جعفر جدیری؛ محمدرضا بنیانی


2. رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-75

حسین صادقیان؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


3. پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-158

محمدهادی باقی؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


4. رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-66

سیدجواد موسوی؛ نجیب‌الله نوری؛ جعفر جدیری