کلیدواژه‌ها = روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه
تعداد مقالات: 4
1. مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-252

مهدی شاکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی


2. مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 37-58

سیدعباس ساطوریان؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ علی صادقی سرشت؛ انسیه رضایی گل‌آبادی


3. رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 93-106

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس


4. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی