کلیدواژه‌ها = خودمهارگری
تعداد مقالات: 5
1. نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-133

احمد عرفانی؛ محمد فرهوش؛ امین رحمتی


2. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


3. از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 60-80

عبدالله رحیمی؛ رحیم میردریکوندی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


4. نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-96

احمد عرفانی؛ باقر غباری بناب؛ حمید رفیعی‌هنر


5. رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 113-125

حمید رفیعی‌هنر؛ عباس آیینه‌چی