کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


2. بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-203

محمدحسن حسینی بیدختی؛ هادی حسین‌خانی؛ محمدرضا بنیانی


3. مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-252

مهدی شاکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی


4. رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 253-265

کبری کاظمیان مقدم