نویسنده = عباس‌علی هراتیان
تعداد مقالات: 5
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


2. نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 85-97

حسین رضائیان بیلُندی؛ سیدعباس ساطوریان؛ عباس‌علی هراتیان؛ سیدمهدی حسینی مطلق


3. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


4. رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 93-106

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس


5. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی