نویسنده = مهدی عباسی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی مؤلفه‌های مفهومی تنظیم هیجان شادی و غم بر اساس منابع اسلامی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 27-48

قاسم مهدوی‌اصل؛ مهدی عباسی؛ علی صادقی سرشت


2. کارکردهای روان‌شناختی اخلاص بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 93-116

محمد حسین رحیمی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


3. ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

محمد محسن گلوردی یزدی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


4. مفهوم‌شناسی مسئولیت‌پذیری و مؤلفه‌های آن براساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-110

محمد حاجی‌زاده؛ نجیب‌الله نوری؛ مهدی عباسی


5. تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

محسن جیرانی؛ مهدی عباسی


6. مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

محمد سلیمانی نجف‌آبادی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی