نویسنده = رضا مهکام
تعداد مقالات: 6
1. تدوین بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر تعالیم اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

سیدمحمد بابامیری قمی؛ رضا مهکام


2. رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-100

هادی طیبی‌پور؛ رضا مهکام؛ محمدرضا بنیانی


3. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی


4. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


5. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


6. اثربخشی آموزش آموزه‌های اسلامی مربوط به روابط زوجین، بر کاهش مشکلات رفتاری فرزندان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 43-61

مهدی جعفری؛ محمدرضا احمدی؛ رضا مهکام