کلیدواژه‌ها = دین‌داری
تعداد مقالات: 6
3. رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-75

حسین صادقیان؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


4. رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-121

محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ علی صادقی سرشت؛ حسن شکری


5. نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 205-220

ابراهیم مهرعلیان؛ محمد رضایی؛ ابوالقاسم عیسی‌مراد؛ مهدیه حدادیان


6. رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 93-106

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس