دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-128 
2. مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات

صفحه 29-46

محمد سلیمانی نجف‌آبادی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


3. رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده

صفحه 47-66

سیدجواد موسوی؛ نجیب‌الله نوری؛ جعفر جدیری


4. بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده

صفحه 67-82

محمد زارعی توپخانه؛ حدیث چراغیان؛ سیده‌خدیجه مرادیانی؛ علی زهیری هاشم‌آبادی


5. رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی

صفحه 83-102

سیده‌فاطمه رسولی؛ سیده‌لیلا حسینی طبقدهی؛ عین‌الله مظلومی زیدی