نویسنده = حمید رفیعی‌هنر
تعداد مقالات: 10
1. مبانی حل تعارض در روابط بین فردی مبتنی بر اندیشه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

محمد تقی عابدی؛ رحیم میردریکوندی؛ حمید رفیعی‌هنر


2. بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روان‌شناسی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 53-71

مصطفی عرب پور؛ محمد دولتخواه؛ حمید رفیعی‌هنر


3. تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-53

محمدرضا سالاری‌فر؛ حمید رفیعی‌هنر؛ حمیدرضا گل وردی یزدی


4. مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-65

رامین عزت‌طلب مقدم؛ عباس پسندیده؛ حمید رفیعی‌هنر


5. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


6. سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-73

سیدهادی سرکشیک؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


7. نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 81-96

احمد عرفانی؛ باقر غباری بناب؛ حمید رفیعی‌هنر


8. نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده

دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 63-78

حسین رادمرد؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


9. ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-42

محمدعلی رحیمی نداف؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


10. رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 113-125

حمید رفیعی‌هنر؛ عباس آیینه‌چی