نمایه نویسندگان

ا

 • اسمعیلی، معصومه بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • اولیائی، زهره بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 85-101]

ج

 • جدیری، جعفر رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • جهانگیرزاده قمی، محمدرضا کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]

چ

 • چراغیان، حدیث بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]

ح

ر

 • رادمرد، حسین شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • رسولی، سیده‌فاطمه رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • رضائیان بیلُندی، حسین نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]

ز

س

 • سلیمانی نجف‌آبادی، محمد مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • سیفی، مریم بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]

ش

 • شجاعی، محمدصادق مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]

ص

 • صفاری‌زاده، فرشته نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 103-118]

ع

 • عباسی، مهدی مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]

غ

 • غلامی، مهدی مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]

ف

 • فتحی‌زاده، سجاد کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • فرهوش، محمد شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

ق

 • قربانی، سکینه شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

ک

 • کاظمیان مقدم، کبری نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • کلانتریان، فرانک نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]

م

 • ماهوری، محمدحسین شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]
 • محمدی، سارا نقش تعدیل‌کننده دین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • مرادیانی، سیده‌خدیجه بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]
 • مظلومی زیدی، عین‌الله رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-102]
 • مهکام، رضا کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-26]
 • موسوی، سیدجواد رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]

ن

 • نوذری، محمود مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • نوری، نجیب‌الله رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]