نویسنده = محمدرضا احمدی
تعداد مقالات: 11
1. مفهوم‌شناسی مرگ آگاهی و استخراج مؤلفه های آن براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

فاطمه کارگر شورکی؛ محمدصادق شجاعی؛ محمدرضا احمدی


3. اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-77

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


4. مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-42

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


5. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


6. ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-101

اسماعیل فدوی صومعه سرائی؛ محمدرضا احمدی؛ جعفر هوشیاری


7. نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده

دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 63-78

حسین رادمرد؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


8. ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 71-84

حسین امیری؛ محمدرضا احمدی؛ رحیم میردریکوندی


9. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


10. ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-42

محمدعلی رحیمی نداف؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


11. اثربخشی آموزش آموزه‌های اسلامی مربوط به روابط زوجین، بر کاهش مشکلات رفتاری فرزندان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 43-61

مهدی جعفری؛ محمدرضا احمدی؛ رضا مهکام