دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-132 
2. ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

صفحه 25-42

محمدعلی رحیمی نداف؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


4. ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری

صفحه 59-76

سیدحسین حیدری خورمیزی؛ رحیم نارویی نصرتی؛ ابوالفضل قدوسی


7. رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی

صفحه 107-120

حدیث چراغیان؛ محمدحسین خانی؛ محمد زارعی توپخانه؛ سیده‌خدیجه مرادیان گیزه‌رود