دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-268 
1. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


2. موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی

صفحه 29-44

صدیقه اجتهادی؛ جعفر هوشیاری؛ علی‌اکبر شورورزی


3. سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن

صفحه 45-73

سیدهادی سرکشیک؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


5. بررسی تطبیقی سازۀ امید در روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی کلاسیک

صفحه 97-115

محمد فرهوش؛ محمدعلی جمشیدی؛ مجتبی حافظی؛ محمدحسین امینی


8. رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی

صفحه 159-182

حسن یعقوبی سربالا؛ سیف‌اله فضل‌الهی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


10. نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین

صفحه 205-220

ابراهیم مهرعلیان؛ محمد رضایی؛ ابوالقاسم عیسی‌مراد؛ مهدیه حدادیان