نویسنده = محمدرضا جهانگیرزاده قمی
تعداد مقالات: 8
1. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


2. معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-102

مجید رجبی؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


3. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


4. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


5. رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-121

محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ علی صادقی سرشت؛ حسن شکری


6. رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-182

حسن یعقوبی سربالا؛ سیف‌اله فضل‌الهی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


7. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


8. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی