نویسنده = محمدرضا جهانگیرزاده قمی
تعداد مقالات: 10
1. مولفه های نگرش به فرزندآوری/ پروری بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

سعید شریف یزدی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا بنیانی؛ معصومه سلطانی پور


2. طراحی بسته آموزشی ذکر به‌منظور کاهش نشانه‌های افسردگی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 7-30

احمد انتصاری؛ رامین تبرایی؛ محمدرضا جهانگیرزاده


3. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


4. معنویت: چیستی، گستره و کارکردها در روان‌شناسی و مقایسه آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-102

مجید رجبی؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


5. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


6. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


7. رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-121

محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ علی صادقی سرشت؛ حسن شکری


8. رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-182

حسن یعقوبی سربالا؛ سیف‌اله فضل‌الهی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


9. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


10. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی