موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی مقایسه سطح شادکامی والدین داری یک و چند فرزند

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 81-93

علی بیات


2. نقش سه‌گانه تاریک شخصیت در ابعاد مقابله دینی با میانجی‌گری تصور از خدا

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 95-119

مجتبی کرمی؛ محمدتقی تبیک؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


3. پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 93-114

محمد مهدی صفورائی پاریزی؛ حسین رادمرد


4. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


5. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


6. رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-75

حسین صادقیان؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


7. مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-65

رامین عزت‌طلب مقدم؛ عباس پسندیده؛ حمید رفیعی‌هنر


8. تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

محسن جیرانی؛ مهدی عباسی


9. واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-116

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ مریم محمد میرزایی


10. نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-133

احمد عرفانی؛ محمد فرهوش؛ امین رحمتی