تعداد مقالات: 131

1. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


2. طراحی بسته آموزشی ذکر به‌منظور کاهش نشانه‌های افسردگی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 7-30

احمد انتصاری؛ رامین تبرایی؛ محمدرضا جهانگیرزاده


3. مفهوم‌شناسی مرگ آگاهی و استخراج مؤلفه های آن براساس منابع اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 7-36

فاطمه کارگر شورکی؛ محمدصادق شجاعی؛ محمدرضا احمدی


4. طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 31-52

یعقوب زارع؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ طیبه صفایی


5. طراحی و ساخت مقیاس زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی (مقیاس اولیه)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 37-63

محمد زارعی توپخانه؛ راضیه جعفری؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ حدیث چراغیان


6. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


7. اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 45-56

کیومرث فرح‌بخش؛ حسین بنیادی؛ محمدمحسن مهتدی


8. بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روان‌شناسی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 53-71

مصطفی عرب پور؛ محمد دولتخواه؛ حمید رفیعی‌هنر


9. تاثیر روان درمانی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی زنان دارای تعارض زناشویی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 65-80

محمد علی ضیایی؛ منصوره زارعان؛ علی توکلی


10. واکاوی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 73-92

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ زهرا علیدادی


11. بررسی مقایسه سطح شادکامی والدین داری یک و چند فرزند

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 81-93

علی بیات


12. کارکردهای روان‌شناختی اخلاص بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 93-116

محمد حسین رحیمی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


13. نقش سه‌گانه تاریک شخصیت در ابعاد مقابله دینی با میانجی‌گری تصور از خدا

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 95-119

مجتبی کرمی؛ محمدتقی تبیک؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


15. نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 121-144

فاطمه شیرچی؛ فاطمه محسن‌زاده


16. از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 5-41

مسعود نورعلیزاده میانجی


17. تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-19

جواد خبازیان؛ محمدصادق شجاعی


18. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


19. ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

محمد محسن گلوردی یزدی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


21. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


22. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


23. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


25. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی