تعداد مقالات: 51

1. تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-19

جواد خبازیان قراملکی؛ محمدصادق شجاعی


2. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


3. ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

محمد محسن گلوردی یزدی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


5. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


6. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


7. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


9. تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

حامد دژآباد؛ سیده‌محبوبه کشفی؛ محمود عاشوری


10. آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-37

اسماعیل ربیع‌زاده؛ نجیب‌الله نوری


11. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


12. مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-42

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


13. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


14. موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روان‌شناختی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-44

صدیقه اجتهادی؛ جعفر هوشیاری؛ علی‌اکبر شورورزی


15. مفهوم شوخ‌طبعی: دیدگاه‌ها و ملاحظات

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

محمد سلیمانی نجف‌آبادی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


16. تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-53

محمدرضا سالاری‌فر؛ حمید رفیعی‌هنر؛ حمیدرضا گل وردی یزدی


17. مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-65

رامین عزت‌طلب مقدم؛ عباس پسندیده؛ حمید رفیعی‌هنر


18. درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-51

محسن جیرانی


19. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی


20. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


21. سنخ‌شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-73

سیدهادی سرکشیک؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


23. تحلیل روان‌شناختی میهمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-70

محمد کاویانی؛ احمد علی‌مرزایی


24. رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-75

حسین صادقیان؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


25. اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-77

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر