تعداد مقالات: 122

1. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


2. طراحی بسته آموزشی ذکر به‌منظور کاهش نشانه‌های افسردگی بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 7-30

احمد انتصاری؛ رامین تبرایی؛ محمدرضا جهانگیرزاده


3. طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 31-52

یعقوب زارع؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ طیبه صفایی


4. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


5. اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 45-56

کیومرث فرح‌بخش؛ حسین بنیادی؛ محمدمحسن مهتدی


6. بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روان‌شناسی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 53-71

مصطفی عرب پور؛ محمد دولتخواه؛ حمید رفیعی‌هنر


7. واکاوی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 73-92

غلامرضا تاج بخش؛ رضا رمضانی؛ زهرا علیدادی


8. کارکردهای روان‌شناختی اخلاص بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 93-116

محمد حسین رحیمی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


10. از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 5-41

مسعود نورعلیزاده میانجی


11. تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-19

جواد خبازیان؛ محمدصادق شجاعی


12. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


13. ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

محمد محسن گلوردی یزدی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


15. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


16. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


17. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


19. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


20. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


21. ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 7-28

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ ابوالقاسم بشیری


22. مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 7-26

نجیب‌الله نوری؛ علی عسکری؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدصادق شجاعی


23. اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 7-24

محمد سلیمی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ مهدی جعفری


24. تدوین بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر تعالیم اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1401، صفحه 7-26

سیدمحمد بابامیری قمی؛ رضا مهکام؛ محمدمهدی احمدی فراز


25. مدل مفهومی انگیزش پیشرفت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 7-25

سید علی اشرف‌زاده؛ محمدصادق شجاعی